Solidity là gì?

Solidity là gì?

Bạn đang tìm cho mình một ngôn ngữ phục vụ cho công cuộc hoạc và làm việc cùng Blockchain. Vậy thì đừng bỏ qua ngôn ngữ Solidity này nhé!