Lập trình blockchain bằng ngôn ngữ nào?

Lập trình blockchain bằng ngôn ngữ nào?
Blockchain đang dần trở thành xu thế của hiện nay, điều này kéo theo các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ Blockchain cũng trở nên nổi tiếng.

Javascript

Javascript ban đầu được cho là khó để phát triển blockchain.

Mặc dù vậy, sự ra đời của Node.js đã hỗ trợ cho việc xây dựng các ứng dụng blockchain chất lượng và sáng tạo bằng cách sử dụng Javascript.

Khi sử dụng Javascript, bạn không cần phải lo lắng về việc tích hợp để phát triển chuỗi khối, giúp bạn tập trung tối đa với tư cách là nhà phát triển logic ứng dụng.

Với khả năng xử lý mã bất đồng bộ, Javascript cho phép một chương trình thực hiện nhiều hành động cùng lúc, tăng hiệu suất ứng dụng và khả năng đáp ứng của phần mềm.

Lập trình blockchain bằng ngôn ngữ nào?

Rholang

Đây là ngôn ngữ lập trình được đánh giá rất tốt để phát triển hợp đồng thông minh.

Rholang có cách tiếp cận với chức năng hơn là tiếp cận hướng đối tượng, hữu ích cho việc giải quyết nhiều vấn đề blockchain.

Chính vì vậy, Rholang cực kỳ phổ biến trong lĩnh vực phát triển blockchain.

Nó đánh giá toàn bộ chương trình như một chuỗi chức năng và giải quyết một cách tuần tự, tạo nên sự thống nhất trong các hợp đồng blockchain.

Lập trình blockchain bằng ngôn ngữ nào?

Vyper

Vyper là ngôn ngữ lập trình blockchain mới có nguồn gốc từ Python 3.

Chính vì vậy, cú pháp của Vyper cũng tương tự với Python 3, dù không có tất cả các tính năng tương tự Python.

Sự tồn tại của Vyper được xem là thay thế cho Solidity, thường được dùng cho Máy ảo Ethereum (EVM), giống như Solidity.

Dù vậy, cấu trúc điều khiển của Vyper lại khác với Solidity và xử lý vấn đề bảo mật theo cách khác.

Bên cạnh đó, Vyper đã loại bỏ nhiều chức năng OOPS trong Solidity và hỗ trợ các tính năng khác như vòng lặp vô hạn, gọi đệ quy...

Nhờ vậy, các vấn đề bảo mật phát sinh cũng được tránh khỏi nhờ các tính năng này. 

Vì vậy, Vyper được xem là ngôn ngữ Blockchain để viết các giao ước thông minh.

Lập trình blockchain bằng ngôn ngữ nào?

CX

CX lọt vào danh sách các ngôn ngữ blockchain hàng đầu trên thế giới.

CX có tiềm năng hoạt động như trung gian theo hợp đồng và trang bị các tính năng hỗ trợ kiểm soát lỗi đơn giản và cơ hội sử dụng các mảng được lấy.

CX tập hợp qua Go và giúp người dùng thoát khỏi vấn đề thực thi các mã một cách tùy ý.

Bên cạnh đó, CX còn tích hợp với OpenGL, một thư viện đồ họa mở, một cách hiệu quả và đem lại nhiều lợi ích tốt về dung lượng GPU cho các nhà phát triển blockchain.

Lập trình blockchain bằng ngôn ngữ nào?