Lập trình web ASP.NET là gì?

Lập trình web ASP.NET là gì?
Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ hoàn hảo cho việc tạo ra ứng dụng MCV dựa trên web, thì ASP.NET là giải pháp hữu hiệu nhất.

ASP.NET là gì?

ASP.NET là nền tảng phát triển web, cung cấp bởi Microsoft và được sử dụng để tạo các ứng dụng dựa trên website. 

Phiên bản đầu tiên triển khai là 1.0., tiếp theo là 4.6. ASP.NET.

Lập trình web ASP.NET là gì?

Kiến trúc của ASP.NET 

  • Ngôn ngữ: VB.NET và C# được sử dụng nhằm phát triển ứng dụng web.
  • Thư viện: .NET Framework bao gồm tập hợp những lớp tiêu chuẩn, sử dụng phổ biến và cần thiết để xây dựng phần mềm dựa trên website.
  • Thời gian chạy ngôn ngữ chung: Đây được xem như một nền tảng để thực hiện hoạt động chính, bao gồm xử lý ngoại lệ và gom rác.

Lập trình web ASP.NET là gì?

Vì sao nên học lập trình web ASP.NET?

  • ASP.NET được tích hợp vào môi trường máy chủ Windows, thiết lập, cấu hình ít hơn. Sự phổ biến của nó giúp tài nguyên trực tuyến và nhà phát triển tìm thấy dễ dàng.
  • Xây dựng website, ứng dụng nhanh chóng, hiệu quả. Quá trình biên dịch mã mục tiêu tốn ít thời gian, khả năng mở rộng cao và chỉ xảy ra một lần.
  • Chi phí chi trả là yếu tố quan trọng khi thực hiện trang web. Thời gian trước, lập trình viên phải mua phần mềm đắt tiền để phát triển ứng dụng. Tuy nhiên, ngày nay hầu hết các mã có thể viết bằng công cụ miễn phí, phổ biến và hiệu quả.
  • ASP.NET sử dụng ngôn ngữ C# hoặc VB.NET, được yêu cầu sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

Ngoài ra, bạn không cần lo lắng vấn đề ASP.NET trở thành tin tức ngày hôm qua. Vì nó được tích cực phát triển và hỗ trợ bởi thương hiệu Microsoft, tập đoàn uy tín hàng đầu.