Học lập trình Full Stack

Học lập trình Full Stack

Full Stack Developer là công việc hay, thú vị và cũng đi kèm với nhiều áp lực, trách nhiệm. Do đó, bạn phải xác định bản thân yêu thích, muốn làm thì mới theo.

Ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java

Java được khởi đầu bởi James Gosling và bạn đồng nghiệp ở Sun Microsystems năm 1991. Ngôn ngữ này được sử dụng chủ yếu trên môi trường NetBeans và Oracle.

Lập trình web với Python

Lập trình web với Python

Kể từ năm 2003, Python đã được xếp nằm trong top 10 ngôn ngữ lập trình hàng đầu để học và thứ hạng của nó liên tục được cải thiện cho đến ngày nay.