Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?

Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?
Một ngôn ngữ lập trình thường có ba phần cơ bản là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.

Ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình là dạng ngôn ngữ được chuẩn hóa trên cơ sở hệ thống theo quy tắc riêng.

Lập trình viên sử dụng ngôn ngữ lập trình để mô tả các chương trình làm việc trên thiết bị điện tử, tạo sự giao tiếp giữa con người và máy móc.

Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?

Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?

  • Bảng chữ cái: Là tập hợp các ký tự được dùng để xây dựng chương trình, hệ thống ký tự của mỗi ngôn ngữ lập trình đều khác nhau
  • Cú pháp: Là tập hợp các quy tắc về hình thức viết lệnh code của một ngôn ngữ.
  • Ngữ nghĩa: Là thành phần xác định thao tác cần thực hiện, tương ứng với tổ hợp ký tự, tùy vào ngữ cảnh cú pháp của từng thao tác đó.

Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?

Một số khái niệm khác liên quan đến ngôn ngữ lập trình

Từ khóa

Từ khóa là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định ý nghĩa và các lập trình viên không có quyền thay đổi nó.

Từ khóa thường được hiển thị với màu sắc đặc trưng nổi bật hơn so với các loại tên khác.

Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?

Tên chuẩn

Đây là loại tên được tạo ra theo quy tắc chuẩn của ngôn ngữ lập trình và có thể bị thay đổi bởi lập trình viên.

Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?

Tên tự đặt

Loại tên này do chính lập trình viên tự khai báo trước khi dùng và không được trùng với từ khóa hoặc tên chuẩn.

Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?

Hằng

Hằng là một đại lượng có giá trị giữ nguyên trong quá trình thực thi chương trình. 

Hằng thường được quy định cách viết khác nhau tùy thuộc vào từng loại ngôn ngữ lập trình.

Có hai loại hằng chính là hằng được đặt tên và hằng không được đặt tên.

Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?

Biến

Biến là đại lượng được sử dụng rất phổ biến, do tính chất có thể biến đổi linh hoạt.

Cách khai báo biến cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng loại ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Lập trình viên phải khai báo biến trước khi sử dụng, nếu không dễ phát sinh lỗi không mong muốn, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?

Chú thích

Chú thích đoạn code hỗ trợ rất nhiều trong việc đọc lại hoặc giúp người khác dễ dàng hiểu được ý nghĩa dòng lệnh của mình.

Thành phần này không ảnh hưởng gì đến cấu trúc của ngôn ngữ lập trình, cũng như hoạt động của toàn bộ chương trình.

Ngôn ngữ lập trình gồm những thành phần nào?