Học lập trình Full Stack

Học lập trình Full Stack

Full Stack Developer là công việc hay, thú vị và cũng đi kèm với nhiều áp lực, trách nhiệm. Do đó, bạn phải xác định bản thân yêu thích, muốn làm thì mới theo.

Ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java

Java được khởi đầu bởi James Gosling và bạn đồng nghiệp ở Sun Microsystems năm 1991. Ngôn ngữ này được sử dụng chủ yếu trên môi trường NetBeans và Oracle.