Giới thiệu ngôn ngữ C#

Giới thiệu ngôn ngữ C#

Được phát triển dựa trên ngôn ngữ C, C# thừa hưởng và phát huy những điểm mạnh từ ngôn ngữ nền tảng, mang đến cho nhiều người nhiều lợi ích khi sử dụng.