Ngôn ngữ lập trình bậc thấp là gì?

Ngôn ngữ lập trình bậc thấp là gì?
Ngôn ngữ lập trình bậc thấp là một ngôn ngữ có liên quan chặt chẽ đến phần cứng của máy tính.

Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình bậc cao. Hôm nay, hãy cùng Tự Học Lập Trình tìm hiểu ngôn ngữ lập trình bậc thấp là gì nhé!

Ngôn ngữ lập trình bậc thấp là gì?

Trong khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình bậc thấp là một loại ngôn ngữ lập trình có liên quan chặt chẽ đến phần cứng máy tính. Từ "thấp" ở đây không có nghĩa là ngôn ngữ này kém hơn các ngôn ngữ lập trình bậc cao. Điều này chỉ có nghĩa là các lệnh của nó rất gần với ngôn ngữ máy.

Tuy nhiên, khái niệm ngôn ngữ lập trình bậc thấp chỉ được sử dụng một cách tương đối, chẳng hạn như lập trình viên Java có thể xem C là ngôn ngữ lập trình bậc thấp trong khi nó được xếp vào các ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Ngôn ngữ lập trình bậc thấp là gì?

Các ngôn ngữ lập trình bậc thấp thường được chia thành hai loại là thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai.

Thế hệ thứ nhất

Ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ nhất hay còn được gọi là 1GL, mã máy, là ngôn ngữ duy nhất mà bộ vi xử lý có thể hiểu. Hiện nay, các lập trình viên hầu như không bao giờ viết chương trình trực tiếp bằng ngôn ngữ này vì nó không chỉ yêu cầu chú ý nhiều đến các chi tiết mà ngôn ngữ bậc cao có thể xử lý một cách tự động, mà còn yêu cầu ghi nhớ và tìm những mã lệnh bằng số cho mỗi chỉ thị được sử dụng.

Thế hệ thứ hai

Ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ hai hay có tên viết tắt là 2GL, ngôn ngữ assembly. Mặc dù không phải là ngôn ngữ máy nhưng nó vẫn được xem là ngôn ngữ thế hệ thứ hai vì  những lập trình viên cần phải hiểu về kiến trúc của bộ vi xử lý mới có thể thực hiện được. Những câu lệnh đơn giản của ngôn ngữ này được dịch trực tiếp ra mã máy.

Ưu điểm của ngôn ngữ lập trình bậc thấp

  • Là ngôn ngữ dễ hiểu đối với máy tính. Máy tính có thể ngay lập tức hiểu và thực hiện chỉ thị viết bằng ngôn ngữ máy. Ngược lại, đối với con người, thật khó để hình dung chuyện gì đang diễn ra.
  • Có thể viết được những xử lý đặc trưng riêng cho từng nền tảng.
  • Có thể thực hiện thao tác ở cấp độ CPU như thao tác với bộ nhớ, khống chế IO. 

Ngôn ngữ lập trình bậc thấp là gì?

Tuy nhiên, ngôn ngữ lập trình bậc thấp chỉ dễ hiểu đối với máy tính, còn con người thì hoàn toàn không. Chính vì vậy, ngôn ngữ lập trình được cho là rất khó học, bạn cần phải chú ý cả về việc kiểm soát bộ nhớ nữa, nên tất nhiên lượng kiến thức cần học cũng sẽ nhiều lên.