Ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì?

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì?
Dựa theo đặc trưng của các ngôn ngữ lập trình mà chúng được chia thành hai loại: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và ngôn ngữ lập trình bậc thấp.

Ngôn ngữ lập trình có lẽ là một khái niệm vô cùng quen thuộc đối với các lập trình viên, trong đó có bậc cao và bậc thấp. Hôm nay, Tự Học Lập Trình sẽ giúp bạn hiểu hơn về ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Tiêu chuẩn phân chia ngôn ngữ lập trình

Trước hết bạn cần biết cách các ngôn ngữ lập trình được chia ra thành hai cấp bậc theo tiêu chuẩn nào. 

Nói theo cách đơn giản nhất, một ngôn ngữ gần với ngôn ngữ máy tính thì được coi ngôn ngữ lập trình bậc thấp và ngược lại, ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên của con người sẽ được gọi là ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì?

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì?

Ngôn ngữ lập trình bậc cao hay còn gọi với cái tên tiếng anh là high-level programming language. Trong khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ có sự trừu tượng hơn so với các ngôn ngữ của máy tính.

Khác với các ngôn ngữ lập trình bậc thấp, nó có thể sử dụng các yếu tố ngôn ngữ tự nhiên, dễ sử dụng hơn hoặc có thể tự động hóa các khu vực quan trọng của các hệ thống điện toán. Điều này làm cho quá trình phát triển chương trình đơn giản hơn và tương đối dễ hiểu hơn so với một ngôn ngữ bậc thấp. Tuỳ thuộc vào mức độ trừu tượng mà ta có thể định nghĩa ngôn ngữ lập trình đó có bậc cao tới mức nào.

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì?

Ưu điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao

  • Dễ học hơn so với ngôn ngữ lập trình bậc thấp.
  • Thích hợp hơn với những người mới bắt đầu học lập trình.
  • Dễ hiểu hơn đối với con người, do được viết gần với ngôn ngữ tự nhiên của con người hơn. Trên thực tế, khi nhìn vào một đoạn code được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao, không phải ai cũng có khả năng hiểu được. Tuy nhiên, khi so sánh với hợp ngữ và ngôn ngữ máy, có lẽ phải đồng ý rằng ngôn ngữ bậc cao trông dễ hiểu hơn nhiều.
  • Có thể dựa vào những Process sẵn có để thiết lập các xử lý mới.
  • Khi sử dụng ngôn ngữ bậc cao, không cần phải chú ý các thao tác bậc thấp như khống chế bộ nhớ.

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì?