Computer programmer là gì?

Computer programmer là gì?
Computer programmer là một bộ phận vô cùng quan trọng và đóng vai trò chính trong việc xây dựng, phát triển ngành công nghệ thông tin.

Computer programmer là gì?

Computer programmer còn được gọi là lập trình viên máy tính, người thực hiện quá trình mà các chuyên gia sử dụng để viết mã hướng dẫn máy tính, ứng dụng thực hiện. Xét về mặt cơ bản đây là tập hợp những hướng dẫn giúp hỗ trợ nhiều hành động cụ thể. Đặc biệt, họ nhận nhiệm vụ xây dựng lệnh giúp chương trình hoạt động thành công bằng cách viết và kiểm tra mã.

Computer programmer là gì?

Công việc của computer programmer là gì?

  • Xây dựng, kiểm tra, khai thác những phần mềm máy tính trên đa dạng nền tảng, hệ điều hành.
  • Phát triển hệ thống thông tin dựa trên website.
  • Thực hiện toàn bộ hoạt động cần thiết cho việc định nghĩa, thiết kế, thử nghiệm các chương trình máy tính tự động.
  • Kiểm tra, bảo trì dự án thường xuyên hoặc thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.
  • Xác nhật hoạt động của dự án bằng việc tiến hành thử nghiệm, sửa đổi trình tự, mã hóa.
  • Sáng tạo, xuất bản sơ đồ kỹ thuật giúp ích trong quá trình mã hóa.
  • Tích hợp chức năng mới vào ứng dụng hiện có.

Computer programmer là gì?

Làm thế nào để trở thành một computer programmer?

Trở thành computer programmer là một quá trình cố gắng, tích lũy xây dựng những kỹ năng cần thiết sau:

  • Kỹ năng cứng: Ngôn ngữ lập trình được xem như yếu tố cần thiết cho mọi Developer. Khi sử dụng thông thạo chúng, bạn hoàn toàn có thể thừa hưởng lợi ích và tạo nhiều cơ hội mở rộng triển vọng nghề nghiệp. Do vậy, hãy chú ý đầu tư cho bản thân kiến thức về Linux, Java, JavaScript, C++, SQL... ngay từ hôm nay.
  • Kỹ năng mềm: Đây là kết quả của quá trình tự học hỏi, sáng tạo, tiếp thu, lắng từ đồng nghiệp, chuyên gia. Do vậy, kỹ năng giao tiếp, đa nhiệm, tổ chức... đóng vai trò to lớn trong quá trình phát triển của mỗi Developer.

Computer programmer là gì?