5 framework phổ biến để phát triển web app

5 framework phổ biến để phát triển web app
Nếu đang tìm kiếm "trợ thủ" hỗ trợ phát triển web app, thì đừng nên bỏ qua 5 framework phổ biến được đề cập trong bài viết bên dưới nhé!

Framework là một bộ mã hoặc thư viện được viết sẵn cung cấp cấu trúc và tiêu chuẩn hóa để phát triển phần mềm. Nó thường bao gồm một tập hợp các thư viện, công cụ và nguyên tắc giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng dễ dàng hơn, thông qua việc trừu tượng hóa các chi tiết triển khai phổ biến và cung cấp các bản tóm tắt cấp cao hơn.

Frameworks có thể được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ phát triển phần mềm, bao gồm phát triển web app, ứng dụng di động, hoặc các ứng dụng máy tính để bàn… 

Nhờ đó, giúp cải thiện tốc độ phát triển, khả năng bảo trì và khả năng mở rộng bằng cách cung cấp một cách tiêu chuẩn hóa để xây dựng phần mềm.

Và với công việc phát triển web app luôn có sự "đồng hành" của những framework phổ biến như:

Ruby on Rails

Là một framework phổ biến của Ruby được sử dụng để phát triển các ứng dụng web. 

Với Rails bạn sẽ được cung cấp kèm các tính năng như ORM, mô hình MVC (Model-View-Controller), đồng thời hỗ trợ cho các tính năng bảo mật.

Thêm vào đó, Rails được biết đến với tính dễ sử dụng, khả năng phát triển nhanh chóng và hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ. 

Mục đích mà nhà phát triển tạo ra Rails để xây dựng nhiều web app, từ các dự án cá nhân nhỏ đến các hệ thống doanh nghiệp quy mô lớn.

5 framework phổ biến để phát triển web app

Django

Đây là một framework phổ biến của Python được sử dụng để phát triển các web app. 

Django sở hữu các tính năng mạnh mẽ như ORM (Object Relational Mapper), cho phép bạn tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và hỗ trợ cho các tính năng bảo mật.

Django thực sự là một framework tuyệt vời hỗ trợ nhà lập trình trong quá trình xây dựng các ứng dụng web phức tạp một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời duy trì các phương pháp hay nhất về bảo mật và khả năng mở rộng.

5 framework phổ biến để phát triển web app

React

Là một framework phổ biến của JavaScript, tập trung vào phát triển các ứng dụng web phức tạp. 

React cung cấp các tính năng như component-based architecture, virtual DOM và state management.

Với các tính năng mà React cung cấp, nó thường được lựa chọn ứng dụng vào việc xấy dựng các Single-page applications (SPAs) - các ứng dụng web tải một trang HTML và cập nhật động nội dung khi người dùng tương tác với ứng dụng.

Không những thế, React còn được sử dụng khá rộng rãi trong công nghiệp và luôn có sự hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn các nhà phát triển. 

Nhờ đó, nó có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ các thành phần giao diện người dùng đơn giản đến các web app lớn, phức tạp.

5 framework phổ biến để phát triển web app

Flask

Lại là một framework phổ biến của Python, với tính đơn giản và linh hoạt. 

Flask cung cấp cho bạn các tính năng cần thiết để phát triển các ứng dụng web, nhưng nó không yêu cầu bạn phải tuân thủ mô hình MVC.

Khi sử dụng Flask , bạn sẽ được cung cấp các chức năng cơ bản như định tuyến URL, hiển thị mẫu và xử lý yêu cầu, đồng thời cho phép các nhà phát triển thêm các tính năng nâng cao hơn nếu cần.

Với những gì mà Flask mang lại cho người dùng, thì nó thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển muốn có một framework đơn giản, linh hoạt và nhẹ để xây dựng các web app bằng Python.

5 framework phổ biến để phát triển web app

Vue

Đây là một Framework cấp cao của JavaScript, tập trung vào sự đơn giản và linh hoạt. 

Vue.js có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng nhỏ, đơn giản cũng như các ứng dụng lớn, phức tạp. 

Với Vue bạn sẽ được cung cấp kèm một hệ thống mẫu mạnh mẽ và liên kết dữ liệu phản ứng, cho phép các nhà phát triển hiển thị dữ liệu một cách khai báo cho DOM (Document Object Model - Mô hình đối tượng tài liệu) bằng cú pháp mẫu.

Chưa dừng lại ở đó, khi sử dụng Vue bạn còn được cung cấp các thành phần dạng xem phản ứng và có thể kết hợp giúp dễ dàng xây dựng các giao diện người dùng phức tạp. Kèm theo đó là một API đơn giản và trực quan, cho phép các nhà phát triển dễ dàng mở rộng và tùy chỉnh khung.

Đặc biệt, Vue.js còn sơ hữu một hệ sinh thái các plugin và công cụ đang phát triển giúp xây dựng và triển khai các ứng dụng bằng Vue.js dễ dàng hơn.

5 framework phổ biến để phát triển web app