Lập trình web với Django

Lập trình web với Django
Django là một Framework lập trình web bậc cao, mã nguồn mở và được viết bằng ngôn ngữ Python.

Django là gì?

Django là một trong những Web Framework phổ biến, được viết bằng Python, cung cấp nhiều tính năng cho phát triển website như bảo mật, database access, session, routing, localization...

Nó sử dụng mô hình MVT (Model-View-Template), phương thức hoạt động giống như vậy. Trong đó, V sẽ tương đương với C, còn T là V ở các framework khác.

Một số công ty hàng đầu sử dụng Django như Instagram, Spotify, Youtube, Dropbox, trình duyệt Mozilla, Disqus...

Lập trình web với Django

Lập trình web với Django

Django được xây dựng giúp phát triển website nhanh chóng với đầy đủ thư viện, module cần thiết. Đặc biệt, thiết kế sạch sẽ, thiết thực và gọn gàng.

Khả năng dễ đọc của Python, cùng với tính đơn giản, đầy đủ, cho phép lập trình viên tập trung vào các vấn đề phức tạp, logic nghiệp vụ cao mà không tốn thời gian cho những rắc rối đã được người khác giải quyết.

Django có mô hình xác thực người truy cập tuyệt vời, nhờ khả năng cấu hình user. Điều này khiến nó trở thành sự lựa chọn hàng đầu khi trang web, ứng dụng cần ưu tiên về bảo mật.

Ngoài ra, Django sở hữu khả năng mở rộng tốt, đáp ứng lượng traffic lớn và không cần lo lắng về khả năng scale sản phẩm của mình.

Hơn nữa, khi xây dựng CMS, Ecommerce Website, Social Network... đều có thể kết nối linh hoạt với Django và không phụ thuộc lẫn nhau.

Khi nào không nên sử dụng Django?

Tuy nhiên, Django không phải là framework tốt nhất trong mọi trường hợp. Mặc dù nó có nền tảng hiệu quả để thực hiện những dự án lớn, nhưng Django không cần thiết đối với các dự án nhỏ và vấn đề này đã có Flask Framework giải quyết.

Lập trình web với Django