Kiến thức chung về lập trình

Kiến thức chung về lập trình
Để có thể thực hiện tốt các công việc trong lập trình, bạn cần nắm vững những kiến thức cơ bản liên quan đến quan đến lĩnh vực này.

Lập trình hiện đang là một công việc khá hot trên thị trường việc làm, với mức thu nhập cao hấp dẫn và nhu cầu tuyển dụng liên tục tăng. Chính vì thế, các bạn trẻ hiện "đổ xô" khá đông vào theo học. 

Nhưng đây cũng là một công việc phức tạp, đòi hỏi người học phải thực sự có niềm đam mê lớn, thì mới có thể trụ vững lâu dài trong nghề.

Muốn thực hiện được việc này, bạn cần phải nắm vững các kiến thức chung về lập trình sau:

Lập trình là gì?

Lập trình là một quá trình sử dụng các ngôn ngữ đặc trưng, kết hợp cùng các đoạn mã code và một số tiện ích sẵn có để có thể tạo ra một chương trình hoàn chỉnh, phục vụ cho các mục đích sử dụng của con người.

Những người thực hiện việc lập trình sẽ được gọi là lập trình viên hay Developer (Dev).

Nhiều người vẫn hay lầm tưởng, lập trình và công nghệ thông tin là một, nhưng thực chất lập trình chỉ là một mảng trong trong ngành công nghệ thông tin rộng lớn.

Những người làm lập trình không chỉ biết mỗi việc tạo ra các đoạn mã code, mà còn phải có kiến thức cơ bản về thiết kế, xây dựng, bảo chỉ, sửa lỗi và nâng cập các hệ thống.

Kiến thức chung về lập trình

Thuật toán là gì?

Thuật toán là những phương pháp hay hướng giải quyết về một vấn đề nào đó trong công việc.

Trường hợp thuật toán giải quyết một vấn đề nào đó, thì nó đóng vai trò như một tập hợp hữu hạn các hướng dẫn rõ ràng, hỗ trợ người giải toán có thể theo đó mà có cách khắc phục vấn đề. 

Nói đơn giản, thuật toán là một phương pháp thể hiện lời giải của vấn đề hay bài toán nào đó.

Thuật toán thường có các đặc tính cơ bản sau:

 • Tính hữu hạn.
 • Tính xác định.
 • Tính hiệu quả.
 • Tính chính xác.
 • Tính tổng quát.

Kiến thức chung về lập trình

Cấu trúc dữ liệu là gì?

Cấu trúc dữ liệu là tập hợp các nhóm phần tử dữ liệu, cung cấp cách thức lưu trữ và tổ chức dữ liệu trong máy tính sao cho hiệu quả, để chúng phục vụ tốt nhất cho các công việc.

Trong cấu trúc dữ liệu bao gồm các khái niệm sau:

 • Interface - giao diện: Thể hiện cho tập hợp các thao tác mà một cấu trúc hỗ trợ.
 • Implementation - triển khai: Hỗ trợ cung cấp các định nghĩa của thuật toán.
 • Data - dữ liệu: Thể hiện một giá trị cơ bản hay tập hợp các giá trị nhất định, ví dụ như tên của một sinh viên bất kỳ trong trường.

Kiến thức chung về lập trình

Vòng lặp là gì?

Vòng lặp trong lập trình được hiểu đơn giản là một công cụ thường dùng phục vụ cho quá trình thực thi các công việc giống nhau, được lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi trả về kết quả đúng như mong đợi.

Một số kiểu vòng lặp trong lập trình:

 • Vòng lặp For.
 • Vòng lặp While. 
 • Vòng lặp Do While.
 • Vòng lặp lồng nhau, bao gồm:
  • DO...WHILE trong DO...WHILE.
  • FOR trong FOR.
  • WHILE trong WHILE. 

Kiến thức chung về lập trình

Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là một loại ngôn ngữ đặc trưng, chỉ dành riêng cho mục đích giao tiếp với các thiết bị điện tử, máy móc... phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển một chương trình công nghệ số hay kỹ thuật nào đó.

Khi sử dụng bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào đó, bắt buộc bạn phải tuân theo các quy tắc riêng của nó để có thể đạt hiệu quả tốt nhất cho công việc.

Ngôn ngữ lập trình được chia thành 3 loại chính, đó là:

 • Ngôn ngữ máy.
 • Hợp ngữ.
 • Ngôn ngữ bậc cao, trong ngôn ngữ này lại được chia nhỏ thành các loại sau:
  • Ngôn ngữ lập trình tuyến tính.
  • Ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc.
  • Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Một số ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng để hỗ trợ cho việc lập trình, bao gồm: 

 • PHP.
 • Python.
 • Ruby.
 • JavaScript.
 • HTML/CSS.
 • ...

Kiến thức chung về lập trình

Các mảng công việc trong lập trình

Những người làm việc trong mảng lập trình thường có thể thực hiện các công việc sau:

 • Nhà phát triển phần mềm hay ứng dụng:
  • Lập trình viên.
  • Lập trình viên Java.
  • Lập trình viên .NET.
  • Kỹ sư ứng dụng.
  • Kỹ sư phần mềm.
  • Nhà phát triển ứng dụng.
  • Kiến trúc sư hệ thống.
  • Kiến trúc sư phần mềm.
  • Chuyên viên phát triển phần mềm.
  • Chuyên viên phân tích đảm bảo chất lượng phần mềm.
 • Nhà phát triển web:
  • Nhà phát triển Front End.
  • Quản trị viên website.
  • Lập trình viên web.
 • Quản trị cơ sở dữ liệu:
  • Quản trị cơ sở dữ liệu.
  • Chuyên viên phân tích bảo mật dữ liệu.
 • Nhân viên phân tích dữ liệu hoặc hệ thống.
 • Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật.
 • Kiểm thử phần mềm - ứng dụng hay còn gọi là Tester.

Kiến thức chung về lập trình