Có nên học ngôn ngữ C#?

Có nên học ngôn ngữ C#?

C# là một trong số những ngôn ngữ được xây dựng từ nền tảng ngôn ngữ C, sở hữu nhiều tính điểm mạng từ "ngôn ngữ mẹ" và tích hợp thêm nhiều tính năng nổi bật.