Tìm hiểu về JSON

Tìm hiểu về JSON
JSON là một thuật ngữ riêng thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Thông qua bài viết dưới đây, hãy để Tự Học Lập Trình cùng tìm hiểu rõ ràng về nó nhé!

JSON là gì?

JSON là viết tắt của cụm từ JavaScript Object Notation, được định nghĩa tương tự như kiểu định dạng dữ liệu. Tại đây, chúng đều tuân theo một quy luật nhất định và đa phần mọi ngôn ngữ lập trình có thể hiểu.

Ngoài ra, JSON là một tiêu chuẩn mở, nhằm hỗ trợ hoạt động trao đổi thông tin trên nền tảng website. Đồng thời, dữ liệu sẽ sử dụng các cặp key - value để giúp cho những cấu trúc dữ liệu trở nên giống mảng và đối tượng.

Tìm hiểu về JSON

Cú pháp chuẩn của JSON

Trong công nghệ, JSON sở hữu hai cú pháp chính là key, value. Chúng được bao bọc bởi dấu ngoặc nhọn.

Đối với key, value, thì đều phải đặt trong dấu nháy kép để trở thành một chuỗi JSON đúng chuẩn. Còn trường hợp value đã chứa dấu nháy kép thì nên bổ sung dấu ngoặc tròn phía ngoài.

Nếu xuất hiện nguồn dữ liệu lớn, người dùng có thể ngăn cách bằng dấu phẩy.

Đặc biệt, cú pháp của key nên đặt chữ cái không dấu, dấu _ hay số. Cần tránh trường hợp sử dụng khoảng trắng và con số trở thành ký tự đầu tiên.

Bên cạnh đó, File JSON vẫn có thể lưu dưới bất kỳ phần mở rộng nào, nhưng đa phần vẫn khuyến khích sử dụng dưới dạng .json hoặc .js.

Tìm hiểu về JSON

Sự tương quan giữa AJAX và JSON

AJAX được xem là công nghệ về kỹ thuật thiết kế web, hỗ trợ quá trình vận hành ứng dụng được diễn ra một cách ổn định, đồng bộ, linh hoạt. Đồng thời, quá trình này có thể sử dụng, phân tích dữ liệu của JSON bằng AJAX.

Bởi vì, mọi hoạt động trao đổi dữ liệu với máy chủ, cập nhật thông tin... đều sử dụng công nghệ này, mà không cần reset lại toàn bộ website.  Chung quy, AJAX là một thuật ngữ dành kỹ thuật của người dùng, nhưng được liên kết cùng máy chủ.

Thông qua bài viết trên, Tự Học Lập Trình hy vọng đã truyền đạt thông tin về JSON một cách cụ thể, rõ ràng và có thể hỗ trợ bạn trong con đường theo đuổi công nghệ của mình!