Tại sao nên sử dụng Flutter?

Tại sao nên sử dụng Flutter?
Năm nay, ứng dụng cho điện thoại di động tiếp tục trở nên phổ biến hơn. Vì thế, Flutter là công cụ tuyệt vời giúp bạn hoàn thiện vấn đề này.

Flutter là gì?

Flutter là UI Framework  mã nguồn mở dành cho di động, được tạo bởi Google và phát hành vào tháng 5/2017. Người dùng có thể sử dụng một ngôn ngữ lập trình, codebase để tạo ứng dụng cho hệ điều hành iOS và Android.

Tại sao nên sử dụng Flutter?

Cấu tạo của Flutter

  • SDK: Bộ sưu tập các công cụ sẽ giúp bạn phát triển ứng dụng, biên dịch thành mã máy gốc.
  • Framework: Tập hợp thành phần UI có khả năng tái sử dụng và tối ưu hóa nhu cầu người dùng.

Ngôn ngữ Dart được sử dụng để lập trình Flutter. Nó được tạo bởi Google và đang hoàn thiện trong những năm qua.

Tại sao nên sử dụng Flutter?

Tại sao nên sử dụng Flutter?

  • Hiệu ứng, năng suất ứng dụng cao.
  • Giao tiếp dễ dàng với hệ thống.
  • Ngôn ngữ tĩnh, cú pháp hiện đại.
  • Chạy giả lập mobile trên web.
  • Kiểm soát hiệu suất ứng dụng.
  • Xây dựng nên tảng gắn vào ứng dụng native.
  • Tăng hiệu suất.

Tại sao nên sử dụng Flutter?