Ngôn ngữ máy tính là gì?

Ngôn ngữ máy tính là gì?
Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ chuyên ngành và được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống chúng ta.

Ngôn ngữ máy tính là gì?

Ngôn ngữ máy là một tập các chỉ thị được CPU trực tiếp, thực thi từng chức năng xác định. Ví dụ như tải dữ liệu, nhảy hay tính toán số nguyên trên một đơn vị dữ liệu của bộ nhớ. Tất cả các chương trình được thực thi trực tiếp bởi CPU, đều là các chuỗi các chỉ thị này.

Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn thực hiện trên máy tính đều phải được dịch ra nó bằng một chương trình dịch. Những lệnh viết là các dãy bit hoặc biến thể của chúng theo cơ số 16.

Một số ngôn ngữ máy tính thông dụng như Cobol, Algol, C, C++, Java... Đối với những người học lập trình, tự động hóa... sẽ thường xuyên sử dụng nó để hoàn thành công việc của mình.

Ngôn ngữ máy tính là gì?

Phân loại ngôn ngữ máy tính

Ngôn ngữ máy

Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ máy riêng của nó. Là cách thức duy nhất mà máy có thể trực tiếp hiểu, thực hiện.  Các lệnh viết bằng ngôn ngữ máy ở dạng mã nhị phân hoặc mã hexa. Có khả năng khai thác triệt để tính năng phần cứng, trực tiếp hiểu và không cần phần mềm biên dịch.

Hợp ngữ

Cho phép người lập trình sử dụng một số từ để thể hiện các lệnh cần thực hiện. Nó khai thác triệt để kỹ năng phần cứng, nhưng chưa thích hợp với số đông lập trình viên.

Ngôn ngữ bậc cao

Những câu lệnh được viết tắt với ngón ngữ tự nhiên hơn, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy. Cụ thể, một chương trình dịch để dịch những chương trình viết bằng ngôn ngữ nà sang ngôn ngữ.máy. Các ngôn ngữ bậc cao đó là Fortran, Cobol, Algol, Basi Pascal, C, C++, Java… Nó dễ hiểu, chỉnh sửa và độc lập cao.

Ngôn ngữ máy tính là gì?