Ngôn ngữ lập trình SQL là gì?

Ngôn ngữ lập trình SQL là gì?
Nhờ có ngôn ngữ lập trình SQL, mà mọi công việc liên quan đến quá trình xử lý dữ liệu của lập trình viên đều được xử lý nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ngôn ngữ lập trình SQL là gì?

SQL - Structured Query Language - một loại ngôn ngữ lập trình truy vấn cơ sở dữ liệu.

SQL được xem như một ngôn ngữ tiêu chuẩn mà mọi hệ cơ sở dữ liệu quan hệ - RDBMS đều phải đáp ứng, bao gồm MySQL, Oracle Database, MS Access...

Trong SQL chứa tập hợp các lệnh phục vụ quá trình tương tác các cơ sở dữ liệu, thường được dùng vào mục đích lưu trữ, thao tác, cũng như thực hiện truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong bất kỳ một cơ sở dữ liệu quan hệ.

Đa phần trong các công ty lớn hiện nay, bắt buộc phải xây dựng một hệ thống phục vụ cho quá trình lưu trữ dữ liệu. Các dữ liệu này sẽ được thể hiện qua từng bảng và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Dữ liệu trong các bảng sẽ được truy vấn và tổng hợp thành thông tin dựa vào Query của ngôn ngữ SQL.

Ngôn ngữ lập trình SQL là gì?

Chức năng cơ bản của ngôn ngữ lập trình SQL

Khi làm việc với SQL, người dùng sẽ được trang bị các chức năng cơ bản như:

 • Người dùng có thể thoải mái thực hiện việc mô tả dữ liệu.
 • Dễ dàng truy cập dữ liệu vào các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Thuận tiện hơn trong việc tạo và kéo các cơ sở dữ liệu vào bảng.
 • Người dùng hoàn toàn có thể thiết lập quyền trên các bảng, thủ tục và View.
 • Đơn giản hơn trong việc xác định data trong cơ sở dữ liệu và thao tác trên đó.
 • Được phép thiết lập chế độ View, thủ tục lưu trữ, chức năng trong cơ sở dữ liệu.
 • Người dùng có thể nhúng dữ liệu vào các ngôn ngữ khác, miễn nó sử dụng module SQL, thư viện và trình biên dịch trước.

Ngôn ngữ lập trình SQL là gì?

Ưu và nhược điểm khi sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL

Ưu điểm khi sử dụng ngôn ngữ SQL

 • Dữ liệu sẽ được cung cấp ở mọi nơi trên màn hình, từ Laptop đến điện thoại.
 • Dễ dàng trong việc thêm, xóa hay chỉnh sửa các dữ liệu.
 • Được sử dụng và có sự hậu thuẫn từ nhiều công ty lớn trên thế giới, như IBM, Microsoft...
 • Hỗ trợ các công việc luôn đạt hiệu quả tối ưu.
 • Có cộng đồng hỗ trợ rộng lớn và ở khắp mọi nơi.
 • Việc quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu vô cùng đơn giản mà không cần tốn nhiều thời gian tạo ra các mã code.

Nhược điểm khi sử dụng ngôn ngữ SQL

 • Chi phí vận hành khá cao, gây khó khăn trong quá trình tiếp cận đối với một số lập trình viên.
 • Giao diện phức tạp, khó sử dụng.
 • Không có toàn quyền kiểm soát dữ liệu.
 • Quá trình thực thi khó khăn, bởi đây là ngôn ngữ có tính độc quyền cao.

Ngôn ngữ lập trình SQL là gì?

Công việc của một lập trình viên SQL

Ngoài những việc tương tự như các công việc của các lập trình viên hoạt động trong mảng khác, đặc thù công việc của lập trình viên SQL sẽ là:

 • Trích xuất dữ liệu và tổng hợp các báo cáo thường xuyên.
 • Phân tích, cũng như dự đoán trước tình hình tài chính có thể xảy ra dựa trên số liệu đã thống kê.
 • Xây dựng kế hoạch và hướng cải thiện tình hình tài chính ngày càng phát triển cho doanh nghiệp.

Lượng công việc nhiều hay ít sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quy mô hoạt động của doanh nghiệp mà bạn lựa chọn "cống hiến".

Ngôn ngữ lập trình SQL là gì?