Một số nguyên lý lập trình hướng đối tượng

Một số nguyên lý lập trình hướng đối tượng
Đã quá quen thuộc với lập trình hướng đối tượng, nhưng liệu bạn đã biết những nguyên lý mà nó hoạt động dựa trên hay không? Cùng tìm hiểu nhé!

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một mô hình lập trình xoay quanh khái niệm đối tượng, là thể hiện của các lớp đóng gói dữ liệu và hành vi. 

OOP được biết đến là một cách tổ chức và thiết kế phần mềm thúc đẩy mã mô-đun, có thể tái sử dụng và có thể bảo trì.

Các khái niệm quan trọng khác trong OOP bao gồm class, objects, methods và properties.

  • Class: Là một kế hoạch chi tiết hoặc khuôn mẫu để tạo các đối tượng xác định các thuộc tính và phương thức của nó. 
  • Object: Là cách thể hiện của một Class có danh tính và trạng thái duy nhất của riêng nó. 
  • Methods: Một hàm được định nghĩa trong một Class hoạt động trên dữ liệu của nó. 
  • Properties: Là các biến được liên kết với một Object và xác định trạng thái của nó.

Nhìn chung, OOP cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc và tổ chức để phát triển phần mềm, nhằm thúc đẩy việc tái sử dụng mã, khả năng bảo trì cũng như khả năng mở rộng.

Một số nguyên lý lập trình hướng đối tượng

Một số nguyên lý lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một mô hình lập trình xoay quanh khái niệm đối tượng, đóng gói dữ liệu và hành vi. 

Trong OOP có một số nguyên lý mà bắt buộc nhà lập trình cần phải nắm, bao gồm:

Trừu tượng (Abstraction)

Tính trừu tượng đề cập đến quá trình xác định các tính năng thiết yếu của một đối tượng và bỏ qua những tính năng không cần thiết. 

Trong OOP, sự trừu tượng hóa đạt được thông qua việc sử dụng các lớp trừu tượng, giao diện và đóng gói.

Đóng gói (Encapsulation) 

Đóng gói là quá trình đóng gói dữ liệu và các phương thức hoạt động trên dữ liệu đó trong một đơn vị, chẳng hạn như một lớp. 

Tính đóng gói cho phép bảo vệ trạng thái bên trong của đối tượng, trạng thái này chỉ có thể được truy cập thông qua các phương thức công khai đã xác định.

Kế thừa (Inheritance)

Kế thừa là cơ chế cho phép một Class kế thừa các thuộc tính và phương thức của Class khác.

Nhờ đó, cho phép sử dụng lại mã và tạo ra một hệ thống phân cấp các lớp hữu ích.

Đa hình (Polymorphism)

Đa hình là khả năng các Object có nhiều dạng. 

Trong OOP, tính đa hình đạt được thể hiện thông qua phương thức nạp chồng (method overloading) và phương thức ghi đè (method overriding).

Một số nguyên lý lập trình hướng đối tượng

Lợi ích của lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (OOP) có một số lợi thế khi sử dụng so với các mô hình lập trình khác. 

Một số lợi thế quan trọng nhất của OOP được thể hiện qua:

  • Tính mô-đun: OOP cho phép tạo mã mô-đun theo cách dễ hiểu, dễ bảo trì và cập nhật hơn. Objects có thể được tạo và sử dụng lại trong toàn bộ cơ sở mã, từ đó làm giảm số lượng mã trùng lặp và việc thay đổi cũng được thực hiện dễ dàng hơn.
  • Khả năng sử dụng lại: OOP thúc đẩy khả năng tái sử dụng mã, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong thời gian dài. Nhờ đó, Objects có thể được sử dụng lại trong các phần khác nhau của chương trình và Classes có thể được kế thừa bởi các Class khác. Điều này có nghĩa là các Class mới có thể được tạo ra nhanh chóng bằng cách sửa đổi Classes hiện có.
  • Đóng gói: OOP cho phép ẩn dữ liệu bên trong các đối tượng, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị sửa đổi bởi các phần khác trong chương trình. Nhờ đó, giúp việc duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, đồng thời làm giảm nguy cơ lỗi và sai sót có thể xảy ra.
  • Tính linh hoạt: OOP rất linh hoạt, giúp dễ dàng làm việc với các yêu cầu thay đổi. Các đối tượng có thể được sửa đổi, thay thế hoặc thêm vào mà không làm ảnh hưởng đến các phần khác trong chương trình.
  • Khả năng mở rộng: OOP rất có thể mở rộng, có nghĩa là nó có thể được sử dụng để xây dựng các chương trình lớn, phức tạp. Bằng cách sử dụng tính đóng gói, kế thừa và đa hình mà các chương trình lớn còn có thể được tổ chức và quản lý một cách hiệu quả.
  • Bảo mật: OOP thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp lập trình an toàn, chẳng hạn như đóng gói và ẩn dữ liệu, khiến Hacker khó truy cập và sửa đổi những dữ liệu mang tính nhạy cảm.

Với những lợi ích trên, OOP sẽ cung cấp đến người dùng một số lợi thế khiến nó trở thành một mô hình lập trình phổ biến và hiệu quả trong việc phát triển các phần mềm hiện đại.

Một số nguyên lý lập trình hướng đối tượng