Kiến thức cơ bản về lập trình web

Kiến thức cơ bản về lập trình web
Lập trình web là công việc dùng lập trình để tạo ra một website, gồm hai mảng chính là lập trình front-end và lập trình back-end

Khái niệm lập trình web

Lập trình web là công việc mà một Web Developer có nhiệm vụ lập trình để tạo ra các website.

Các Web Developer sẽ nhận toàn bộ dữ liệu từ Web Designer và chuyển chúng thành một hệ thống webstie hoàn chỉnh có tương tác giữa người dùng với CSDL dựa trên ngôn ngữ máy tính.

Bên cạnh đó, lập trình web là công việc đưa ra các chuỗi mã lệnh, bố cục hợp lý, hướng dẫn thực thi để máy tính có thể hiểu được và làm theo những gì mà lập trình viên mong muốn.

HTML và CSS là hai công cụ cơ bản mà bất kỳ lập trình web nào cũng cần phải học, vì nó chính là nền tảng để tạo ra giao diện của một website.

Kiến thức cơ bản về lập trình web

Lập trình web bao gồm những mảng nào?

Dựa theo việc ngôn ngữ lập trình chạy ở môi trường nào, lập trình web được chia thành hai mảng chính là lập trình front-end và lập trình back-end.

Front-end là tất cả những gì hiển thị trước mắt người dùng, gồm cả các thiết kế như hình ảnh, bố cục, text, video... được tạo ra bởi ngôn ngữ hiển thị HTML và CSS.

Lập trình viên front-end thường sử dụng Javascript và các thư viện viết bằng Javascript để điều khiển HTML và CSS.

Back-end lại liên quan đến tất cả những cấu trúc bên trong như database và server.

Các lập trình viên back-end thường quan tâm đến độ bảo mật và cấu trúc của website, hơn là vấn đề hiển thị người dùng như các lập trình viên front-end.

Lập trình Back-end dùng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như PHP, C#, Python... kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu là MySQL, SQL... để điều khiển các nội dung viết bằng HTML, CSS và Javascript rồi gửi về cho trình duyệt.

Những lập trình viên đảm nhận được cả hai mảng này được gọi là Fullstack Developer.

Kiến thức cơ bản về lập trình web

Một số ngôn ngữ lập trình web phổ biến

  • Python: Là ngôn ngữ lập trình web phổ biến, có khả năng xử lý nhanh, cấu trúc rõ ràng và cú pháp ngắn gọn. Python xuất hiện trên nhiều nền tảng như MS-DOS, UNIX, Linux, Mac OS, Windows…
  • Javascript: Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, tiêu biểu trong các ngôn ngữ lập trình web phổ biến hiện nay, với mã lệnh đơn giản, dùng trong website để xác thực hình thức, cải thiện thiết kế web.
  • C++: Được nhiều nhà phát triển web tin dùng như Google Chrome, Microsoft Windows, Photoshop, PDF Reader. Đây là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, tương thích tốt với phần cứng.
  • Java: Là ngôn ngữ hướng đối tượng với đa mục đích, một trong các ngôn ngữ web đứng đầu trong top phổ biến nhất, có thể chạy một phần code trên nhiều nền tảng khác nhau.
  • PHP: Một trong các ngôn ngữ lập trình web sử dụng mã nguồn mở, có thể chạy tên IIS hay Apache. PHP khá ổn định, cài đặt đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
  • SQL: Là ngôn ngữ để quản lý dữ liệu, đóng vai trò chính cho việc gắn kết giữa cơ sở dữ liệu với website.
  • Ruby: Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được dịch bởi server trước khi gửi mã HTML tới trình duyệt, hỗ trợ tối ưu tốc độ thực thi và phát triển ứng dụng nhanh chóng.

Kiến thức cơ bản về lập trình web