Ngôn ngữ lập trình Delphi

Ngôn ngữ lập trình Delphi
Delphi được phát triển thành khuôn khổ ứng dụng nhanh, với mục đích mang đến hiệu suất cao, chương trình mở rông cho giao hàng trực tuyến và di động.

Ngôn ngữ lập trình Delphi là gì?

Delphi là ngôn ngữ lập được phát triển bởi Embarcadero (trước là Borland), dựa trên nền tảng Pascal, mở rộng theo hướng đối tượng. Vì vậy, nó còn được gọi với tên gọi khác như Object Pascal. Ngôn ngữ này được sử dụng để tạo ra các phần mềm Native Code cho Windows, Mac, Linux, Android, iOS…

Để lập trình Delphi, những Developer sẽ dùng IDE là Embarcadero Delphi hoặc phiên bảm Embarcadero RAD Studio, 10.2 Tokyo...

Ngôn ngữ lập trình Delphi

Ưu điểm của ngôn ngữ lập trình Delphi

Khi nhắc đến Delphi, Developer thường liên tưởng đến nhiều lợi thế nổi trội như:

  • Không quá phức tạp như C nhưng chứa tính chặt chẽ của  nền Pascal.
  • Quá trình học đơn giản, nhanh chóng.
  • Hỗ trợ mạng tuyệt vời.
  • Công cụ đóng gói, Object Oriented.
  • Import được nhiều vấn đề.
  • Cộng đồng hỗ trợ thân thiện và rộng rãi.

Ngôn ngữ lập trình Delphi

Hướng dẫn học lập trình Delphi căn bản

Bước 1: Tạo một project mới.

Khởi động chương trình RAD Studio 10 sau đó bấm vào "Create a new project".

Ngôn ngữ lập trình Delphi

Bước 2: Lựa chọn loại Form Application để xây dựng giao diện chương trình.

Chọn "Delphi Projects" tiếp theo là "VCL Forms Application".

Ngôn ngữ lập trình Delphi

Bước 3: Kéo thả hai đối tượng.

  • Button1: Tbutton.
  • Label1: Tlabel.

Ngôn ngữ lập trình Delphi

Bước 4: Xử lý Button 1.

Mục đích của thao tác này giúp hiển thị dòng chữ "Hello world" và đoạn code sau:

Ngôn ngữ lập trình Delphi

Bước 5: Chạy chương trình

Click vào button mũi tên màu xanh.

Ngôn ngữ lập trình Delphi

Sẽ cho ra kết quả "Hello world".

Ngôn ngữ lập trình Delphi