Ngôn ngữ Dart là gì?

Ngôn ngữ Dart là gì?

Được biết đến là một ngôn ngữ mới, thuộc quyền quản lý của Google, hiện tại Dart đã được chấp thuận bởi tổ chức Ecma (ECMA-048).

Node.js là gì?

Node.js là gì?

Node.js là một nền tảng mã nguồn mở được viết bởi Ryan Dahl vào năm 2009 dựa trên JavaScript engine V8 của Google.