Tìm hiểu về C++

Tìm hiểu về C++

C++ là một trong những ngôn ngữ được đánh giá cao trong ngành công nghệ và có thể thay thế cho Pascal trong chương trình giáo dục phổ thông.