Bug life cycle là gì?

Bug life cycle là gì?
Bug life cycle sẽ giúp những người chịu trách nhiệm, quản lý dễ dàng hơn và có thể thay đổi trạng thái cho đến khi bug bị loại hoàn toàn khỏi hệ thống.

Bug life cycle là gì?

Bug life cycle, hoặc defect life cycle là vòng đời lỗi, một quy trình mô tả cách xác định, theo dõi và giải quyết bugs hay defects phần mềm. Bug life cycle thường bao gồm các giai đoạn sau:

 • New: Trong giai đoạn này, bug được xác định và báo cáo bởi Tester hoặc người dùng. Bug được đăng nhập vào một công cụ theo dõi nó và được gán một số nhận dạng duy nhất.
 • Assigned: Bug sau đó được chỉ định cho nhà phát triển chịu trách nhiệm điều tra và sửa chúng.
 • Open: Sau khi nhà phát triển bắt đầu xử lý bug, trạng thái của nó sẽ thay đổi thành open. Nhà phát triển sẽ thực hiện phân tích bug, xác định nguyên nhân gốc rễ và phát triển bản sửa phù hợp.
 • Fixed: Khi nhà phát triển đã tạo bản sửa lỗi, trạng thái sẽ được thay đổi thành fixed. Sau đó, nhà phát triển gửi bản sửa này cho nhóm thử nghiệm để test thêm.
 • Verified: Ở giai đoạn này, nhóm thử nghiệm kiểm tra bản sửa lỗi và xác nhận rằng lỗi đã được giải quyết. Nếu bug đã được sửa, trạng thái của nó sẽ được thay đổi thành verified.
 • Closed: Khi lỗi đã được xác minh và xác nhận là đã sửa, nó sẽ được đánh dấu là closed. Sau đó, công cụ theo dõi lỗi sẽ cập nhật trạng thái của nó và cho biết rằng bug đã được giải quyết.
 • Reopened: Trong một số trường hợp, bug có thể xuất hiện lại sau khi đã được sửa và xác minh. Khi đó, Tester hoặc người dùng có thể mở lại lỗi và lặp lại chu kỳ từ giai đoạn "Assigned".

Bug life cycle sẽ giúp các nhóm phát triển phần mềm dễ dàng theo dõi và quản lý các bug tồn tại trong phần mềm, đồng thời đảm bảo rằng chúng được giải quyết kịp thời và hiệu quả.

Bug life cycle là gì?

Ai sẽ người tham gia vào bug life cycle?

Những người sẽ tham gia vào bug life cycle, bao gồm:

 • Tester: Người kiểm tra chịu trách nhiệm xác định và báo cáo bug trong giai đoạn kiểm tra phát triển phần mềm.
 • Nhà phát triển: Có trách nhiệm điều tra và sửa các bug đã được xác định bởi Tester.
 • Project managers: Người quản lý dự án giám sát quy trình vòng đời của bug, bao gồm ưu tiên các lỗi nghiêm trọng, giao chúng cho nhà phát triển và theo dõi cách giải quyết của họ.
 • Nhóm đảm bảo chất lượng (Quality Assurance - QA): Nhóm QA chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các bản sửa lỗi có hiệu quả và không phát sinh thêm các lỗi mới.
 • End-users: Người dùng cuối có thể báo cáo lỗi sau khi phần mềm được phát hành, sau đó được nhóm phát triển ghi lại và ưu tiên xử lý.
 • Customers: Khách hàng có thể báo cáo các lỗi ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ với phần mềm, sau đó nhóm phát triển sẽ điều tra và giải quyết các lỗi này.

Giao tiếp và cộng tác hiệu quả giữa những người tham gia vào quá trình này thực sự rất quan trọng, bởi việc này góp phần giải quyết hiệu quả các bug trong vòng đời của nói. Bằng cách phối hợp làm việc cùng nhau, nhóm có thể dễ dàng xác định, ưu tiên và sửa lỗi một cách kịp thời và hiệu quả, giúp cho các sản phẩm phần mềm đạt chất lượng cao hơn.

Bug life cycle là gì?

Quy trình thực hiện bug life cycle

Việc triển khai quy trình bug life cycle có thể khác nhau, tùy thuộc vào tổ chức và các yêu cầu cụ thể của từng project. Tuy nhiên, sau đây là một số bước chung cần thực hiện khi triển khai quy trình bug life cycle:

Xác định các giai đoạn trong bug life cycle

Trước tiên, bạn cần xác định các giai đoạn khác nhau trong bug life cycle.

Điều này bao gồm các giai đoạn New, Assigned, Open, Fixed, Verified, Closed và Reopened, cũng như bất kỳ giai đoạn nào khác có thể dành riêng cho tổ chức hoặc dự án của bạn.

Thiết lập công cụ theo dõi bug

Bạn sẽ cần một công cụ theo dõi bug để ghi nhật ký và theo dõi nó trong suốt quá trình của vòng đời.

Hiện nay, có rất nhiều công cụ theo dõi bug, cả miễn phí và trả phí, có thể giúp bạn quản lý vòng đời của lỗi. Bạn nên tìm hiểu về chúng và chọn cho mình một công cụ hỗ trợ phù hợp.

Đào tạo các thành viên trong nhóm

Đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm, bao gồm nhà phát triển, tester và các bên liên quan, hiểu rõ về quy trình vòng đời của bug, cũng như cách sử dụng công cụ theo dõi lỗi một cách hiệu quả.

Công việc này bao gồm đào tạo về cách ghi lại bug, chỉ định chúng cho nhà phát triển, xác minh các bản sửa lỗi và close bugs.

Thiết lập các giao thức giao tiếp

Giao tiếp chính là chìa khóa thành công trong quy trình bug life cycle.

Thế nên, việc thiết lập các giao thức liên lạc rõ ràng giữa các thành viên trong nhóm nhằm đảm bảo rằng các bug luôn được ghi lại, chỉ định và giải quyết một cách kịp thời và hiệu quả.

Theo dõi và cải thiện

Khi quy trình bug life cycle đã được triển khai, hãy luôn theo dõi quy trình thường xuyên để kịp thời xác định bất kỳ vấn đề hay lĩnh vực nào đang cần cải thiện.

Thực hiện các thay đổi và điều chỉnh khi cần thiết để nâng cao năng suất và tính hiệu quả của quy trình.

Bug life cycle là gì?

Bằng cách triển khai quy trình bug life cycle, bạn có thể quản lý hiệu quả các bug xuất hiện trong phần mềm, đồng thời đảm bảo rằng chúng luôn được giải quyết kịp thời và hiệu quả, mang đến những sản phẩm phần mềm chất lượng cao hơn cho người dùng.

Vòng đời quản lý bug hoạt động như thế nào?

Vòng đời quản lý bug đề cập đến quá trình xác định, theo dõi, ưu tiên và giải quyết các lỗi hoặc vấn đề mà phần mềm đang gặp phải. Nó bao gồm các bước:

 • Identification: Lỗi được xác định bởi Tester, nhà phát triển hoặc người dùng cuối báo cáo chúng cho nhóm phát triển. Nhóm sẽ tiến hành ghi lỗi vào hệ thống theo dõi lỗi với số nhận dạng duy nhất, kèm theo mô tả chi tiết và các thông tin liên quan.
 • Prioritization: Sau khi lỗi được ghi lại, nó sẽ được ưu tiên dựa trên mức độ nghiêm trọng, các tác động và tần suất của nó. Bugs có mức độ nghiêm trọng cao ảnh hưởng đến chức năng quan trọng luôn được ưu tiên hàng đầu.
 • Assignment: Sau đó, bug sẽ được giao cho nhà phát triển hoặc nhóm nhà phát triển chịu trách nhiệm điều tra vấn đề và phát triển bản sửa lỗi.
 • Investigation: Nhà phát triển điều tra lỗi bằng cách phân tích mã, sao chép sự cố và xác định nguyên nhân cốt lõi của chúng.
 • Fixing: Sau khi xác định nguyên nhân gốc rễ, nhà phát triển sẽ tạo một bản sửa lỗi và gửi nó đến bên liên quan để kiểm tra.
 • Testing: Testing team sẽ thực hiện kiểm tra lại bản sửa lỗi để đảm bảo rằng sự cố đã được khắc phục và không xuất hiện thêm bất kỳ lỗi mới nào.
 • Verification: Sau khi bản sửa lỗi vượt qua thử nghiệm, nhóm phát triển sẽ xác minh rằng lỗi đã được giải quyết hay chưa.
 • Release: Bản sửa lỗi sau đó được phát hành cho sản xuất hoặc phiên bản phần mềm tiếp theo.
 • Closure: Lỗi được đánh dấu là closure trong hệ thống theo dõi lỗi sau khi nó được giải quyết và xác minh rõ ràng.
 • Reporting: Vòng đời quản lý lỗi cũng liên quan đến việc báo cáo về trạng thái của bug, bao gồm số lượng lỗi identified, fixed và closed. Đây có lẻ là thời gian cần thiết để giải quyết lỗi và mọi sự cố lặp lại.

Bug life cycle là gì?

Vòng đời quản lý lỗi được cho là khá quan trọng, bởi việc này sẽ giúp đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm và yêu cầu sự cộng tác, giao tiếp hiệu quả giữa Tester, nhà phát triển và các bên liên quan khác.

Bằng cách tuân theo quy trình quản lý lỗi có cấu trúc, các tổ chức có thể giảm thiểu số lượng bug tồn tại trong phần mềm của mình, góp phần cải thiện sự hài lòng của khách hàng.