Ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Ngôn ngữ lập trình Python là gì?
Với sự phát triển của công nghệ, ngôn ngữ lập trình Python tự hào đánh giá là top những ngôn ngữ được yêu thích nhất hiện nay.

Ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng, cao cấp và có danh tiếng trong thế giới lập trình.

Python được phát triển bởi Guido van Rossum những năm 1985 - 1990.

Sự phát triển của Python thể hiện mạnh mẽ tại các cộng đồng lập trình lớn, cả StackOverflow và CodeAcademy đều đề cập đến Python như một ngôn ngữ lập trình chính.

Nó được dùng để viết rất nhiều chương trình nổi tiếng trên thế giới như Youtube, DropBox, Google, Instagram, và Spotify.

Ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Ưu điểm của ngôn ngữ lập trình Python

Dù là ngôn ngữ lập trình mới, Python vẫn khiến nhà lập trình web yêu thích với các ưu điểm:

  • Tối giản hóa: Các cú pháp của Python đều rất đơn giản, phù hợp cho người mới đọc và tìm hiểu
  • Tốc độ nhanh: Tốc độ xử lý của Python nhanh hơn cả PHP
  • Tương tác: Người lập trình có thể thử nghiệm chế độ tương tác cho phép sửa lỗi của đoạn mã
  • Thư viện lớn: Python đạt tiêu chuẩn thư viện cao, khối cơ sở dữ liệu khá lớn, cung cấp giao diện cho các CSDL thương mại lớn
  • Đa nền tảng: Python tối ưu biên dịch và chạy trên mọi nền tảng lớn hiện nay
  • Mở rộng: Python cho phép lập trình viên có thể thêm hoặc tùy chỉnh mọi công cụ, giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python

Phân tích dữ liệu

Với các thư viện mạnh mẽ như numpy và pandas, các tác vụ phân tích và dọn dẹp của Python trở nên tương đối đơn giản, đối với mọi bộ dữ liệu lớn nhỏ.

Bên cạnh đó, Python còn hỗ trợ nhiều tác vụ phân tích khác nhau, điển hình như Beautiful Soup giúp khai thác dữ liệu từ web, hoặc Matplotlib hỗ trợ hiển thị dữ liệu được tối ưu.

Ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Khoa học dữ liệu / AI

Python được sử dụng rất nhiều cho các tác vụ liên quan đến dữ liệu nâng cao trong lĩnh vực máy học.

Việc triển khai các thuật toán máy học trở nên đơn giản hơn nhờ scikit-learning và TensorFlow.

Các hình ảnh nhận dạng và nội dung liên quan được tạo qua các thư viện chuyên biệt, giúp thực hiện nhiều tác vụ học máy dễ dàng, tiện lợi.

Ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Phát triển web và các phần mềm

Python là nền tảng cho các yếu tố trực quan trên nhiều trang web như điều khiển chức năng, quản lý cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng...

Bên cạnh đó nhờ vào thư viện tiện lợi PyGame mà Python được dùng trong việc phát triển các trò chơi điện tử đơn giản, độc lập và làm nền tảng cho các trò chơi 3D phức tạp.

Ngoài ra, nhiều công ty còn dùng Python để phát triển các phần mềm nội bộ.

Ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Kỹ thuật robot

Python là ngôn ngữ phổ biến trong chế tạo người máy cả chuyên lẫn không chuyên.

Chúng thường được dùng để tự động hóa các quy trình tự động bằng rô bốt và được dùng làm việc như các cánh tay rô bốt công nghiệp.

Ngôn ngữ lập trình Python là gì?