Lập trình Back End là gì?

Lập trình Back End là gì?
Điều gì giúp Front End của một website có thể hoạt động? Đó là sự góp mặt của Back End, nơi lưu trữ dữ liệu và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Back End là gì?

Back End bao gồm ba yếu tố là máy chủ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Lập trình viên xây dựng, duy trì công nghệ, sức mạnh của thành phần đó cho giao diện người dùng trang web tồn tại.

Để xây dựng một website hoàn chỉnh, cần có 2 nhóm ngôn ngữ. Thứ nhất là phía server, lập trình viên Back End phải sử dụng thuần thục nó. Những người làm ngành này sẽ tạo ra hệ thống  quản lý nội dung động và tương tác với cơ sở dữ liệu. Còn client dành cho mảng Front End.

Lập trình Back End là gì?

Lập trình Back End có vai trò gì?

Back End Developer chịu trách nhiệm chính cho Server của ứng dụng chạy trên web, hay nói cách khác là các hoạt động không thể nhìn thấy ở trình duyệt. Công việc này yêu cầu kỹ năng lập trình, phát triển, cải tiến những thứ có sẵn, trực tiếp làm việc với kỹ sư để đảm bảo tính thống nhất toàn hệ thống, cũng như trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, họ còn tìm cách tối ưu chức năng, tốc độ xử lý và hiệu suất toàn bộ website.

Mô ra công việc của lập trình Back End

  • Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung coding, debug các dự án trang web và hệ thống.
  • Viết API kết nối giữa những hệ thống, phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile và Front End.
  • Xây dựng code có khả năng tái sử dụng và thư viện thuận tiện cho công việc trong tương lai.
  • Thu thập, xử lý yêu cầu thiết kế, kỹ thuật.
  • Tham gia vào thiết kế, phân tích hệ thống.
  • Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới nhằm tối ưu cải thiện hiệu quả, phát triển sản phẩm.
  • Đảm bảo ứng dụng chạy đúng nghiệp vụ, tốc độ xử lý và tối ưu cho lượng người dùng lớn.

Lập trình Back End là gì?