Review Code là gì?

Review Code là gì?

Review Code không phải là nhiệm vụ ở bất kì vị trí nào, dù là Dev hay Senior Dev, Tech Lead đều cần phải thực hiện công việc này, để đảm bảo chất lượng Code.

Tech Lead là gì?

Tech Lead là gì?

Tech Lead được xem là người giữ vai trò và trọng trách vô cùng quan trọng trong việc phát triển công nghệ của các doanh nghiệp.