Java và JavaScript có gì khác nhau?

Java và JavaScript có gì khác nhau?

Java và JavaScript có cái tên khá tương đồng nhau, nhưng thực chất chúng lại là hai ngôn ngữ hoàn toàn riêng biệt, hỗ trợ một mảng công việc nhất định.

Có nên học ngôn ngữ Vue.js?

Có nên học ngôn ngữ Vue.js?

Bạn đã từng nghe qua về Vue.js, nhưng phân vân không biết có nên theo học ngôn ngữ này hay không? Hãy đi tìm câu trả lời cho điều này qua bài viết này nhé!