Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình thông dịch và biên dịch

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình thông dịch và biên dịch
Hai ngôn ngữ hỗ trợ khá nhiều trong quá trình tạo ra các chương trình trên máy tính. Chúng ta cùng tìm hiểu xem nó có những điểm nổi bật nào nhé!

Ngôn ngữ lập trình thông dịch

Định nghĩa

Ngôn ngữ lập trình thông dịch hay còn gọi là trình thông dịch (Interpreter) -  là loại ngôn ngữ lập trình thực thi các lệnh trực tiếp và tự do mà không cần biên dịch trước chương trình khi chuyển sang ngôn ngữ máy. Chúng thực thi trực tiếp các chương trình, sau đó dịch từng câu lệnh thành chuỗi bao gồm những các chương trình con, rồi chuyển sang mã máy. 

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình thông dịch và biên dịch

Ưu điểm của trình thông dịch

 • Dễ thực hiện. 
 • Hỗ trợ sử dụng trên đa nền tảng.
 • Kích thước chương trình thực thi nhỏ.

Khuyết điểm

 • Các chương trình có độ tin cậy thấp.
 • Source code hay bị dịch ngược.
 • Tốc độ thực thi chậm.
 • Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc lỗi.

Ngôn ngữ lập trình biên dịch

Định nghĩa

Hay còn được gọi bằng những cái tên trình biên dịch, phần mềm biên dịch (Compiler) - là một chương trình máy tính làm công việc dịch một chuỗi các câu lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình. Thành chương trình tương đương nhưng với ngôn ngữ máy tính mới, thường là ngôn ngữ ở cấp thấp hơn. Chương trình mới gọi là mã đối tượng.

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình thông dịch và biên dịch

Ưu điểm của trình biên dịch

 • Chương trình thực thi có tốc độ nhanh.
 • Độ tin cậy cao hơn trình thông dịch.
 • Không có hiện tượng dịch ngược mã nguồn.

Khuyết điểm

 • Do mã máy của mỗi nền tảng khác nhau mà việc thực hiện đa nền tảng rất khó.
 • Khó xây dựng compiler có tính chính xác cao có thể chuyển chương trình sang mã máy.