Flutter là gì?

Flutter là gì?

Nếu là một lập trình viên đang hoạt động trong mảng lập trình Mobile, chắc hẳn bạn đã từng nghe qua hay biết rõ về Flutter.

Giới thiệu về Flutter

Giới thiệu về Flutter

Flutter được biết đến là một Framework của ngôn ngữ Dart, thường được ứng dụng trong việc xây dựng và phát triển phần mềm hoạt động trên các thiết bị di động.