Sự khác nhau giữa Frontend và Backend

Sự khác nhau giữa Frontend và Backend

Frontend và Backend hiện là hai mảng hoạt động chủ yếu trong nghề IT. Vậy bạn đã biết sự khác biệt giữa hai mảng này chưa, hãy cùng tìm hiểu xem nhé!