Giới thiệu về Flutter

Giới thiệu về Flutter

Flutter được biết đến là một Framework của ngôn ngữ Dart, thường được ứng dụng trong việc xây dựng và phát triển phần mềm hoạt động trên các thiết bị di động.