Bài viết mới

Xem tất cả
Danh sách các loại bug trong testing

Danh sách các loại bug trong testing

Để có thể mang đến cho người dùng một sản phẩm đạt chuẩn chất lượng và không xuất hiện các bug, chúng cần phải trải qua quá trình testing nghiêm ngặt.