Ngôn ngữ PHP 7 là gì?

Ngôn ngữ PHP 7 là gì?
PHP 7 là phiên bản của ngôn ngữ PHP, nó sở hữu nhiều sự thay đổi về cú pháp, bổ sung các thư viện hiện đại và đa dạng.

Ngôn ngữ PHP 7 là gì?

PHP là ngôn ngữ lập trình, được sử dụng để tạo nội dung động trên website, cũng như thu thập, mã hóa dữ liệu, gửi và nhận cookie. Đa phần WordPress đều sử dụng nó.

Còn PHP 7 là version chính của ngôn ngữ nguồn mở, được phổ biến rộng rãi. Nó cho phép người dùng truy cập vào các tính năng mới, nâng cấp máy chủ lên phiên bản gần nhất và cải thiện tiện ích cho trang web.

Ngôn ngữ PHP 7 là gì?

Cải tiến quan trọng của ngôn ngữ PHP 7 

  • Tăng tốc độ: Đây là lợi thế chính cho người dùng WordPress. Bằng việc sử dụng bộ core Zend Engine mới, tốc độ đã tăng gấp hai lần, cho dù là Framework hay CMS thì hiệu xuất xử lý đều tối ưu. Không chỉ nâng cao trải nghiệm, giảm thời gian tải trang, mà còn cải thiện tốc độ kết thúc cho khách truy cập.
  • Chỉ rõ kiểu dữ liệu cho biến: Nếu từng học qua C, C++ thì lập trình viên sẽ thấy, khi khai báo một biến, họ phải khai báo luôn kiểu dữ liệu cho nó.
  • Xử lý lỗi: Trước đây, các sai phạm nghiêm trọng chỉ đơn giản là dừng tập lệnh chạy, dẫn đến màn hình trắng. Cải thiện và xử lý lỗi khiến PHP 7 ngoại lệ khi gặp tình trạng này.

Ngoài ra, còn có vài tính năng khác như xác định kiểu trả về cho hàm, xuất hiện nhiều toán tử mới, bổ sung Anonymous Class, xóa đi một số extension... Thêm vào đó, khi sử dụng PHP 7, website sẽ cần ít năng lượng để lưu trữ thông tin hơn.

Ngôn ngữ PHP 7 là gì?

Tại sao cần nâng cấp lên ngôn ngữ PHP 7?

  • Chuẩn bị trước cho yêu cầu cải tiến của WordPress: Mặc dù công việc không bắt buộc trong vài tháng, nhưng nâng cấp từ bây giờ giúp lập trình viên không phải lo lắng về vấn đề này trong tương lai.
  • Tận dụng những cải thiện có sẵn: Đây là khía cạnh mà PHP 7 cung cấp lợi ích trực tiếp cho người dùng WordPress, bất kể cấp độ kỹ năng, tăng hiệu suất và tối ưu công cụ tìm kiếm.
  • Tránh tình trạng tương thích với Plugin, chủ đề.
  • Cải thiện bảo mật và đảm bảo hỗ trợ liên tục.