Dân IT dễ mắc các bệnh gì?

Dân IT dễ mắc các bệnh gì?

IT là ngành đòi hỏi người làm phải ngồi liên tục nhiều giờ trước màn hình máy tính. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và một số bệnh điển như...