POP và OOP khác nhau như thế nào?

POP và OOP khác nhau như thế nào?
Trong bài viết dưới đây, Tự Học Lập Trình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai khái niệm POP và OOP, đồng thời chỉ ra điểm khác nhau giữa chúng.

Trong giới công nghệ, thông thường lập trình sẽ diễn ra 3 giai đoạn, đầu tiên là lập trình tuyến tính, kế tiếp là lập trình hướng cấu trúc, sau cùng là lập trình hướng đối tượng. Trong bài viết dưới đây, Tự Học Lập Trình sẽ nói về khái niệm của lập trình hướng cấu trúc (POP) và lập trình hướng đối tượng (OOP). Đặc biệt là chỉ rõ giữa POP và OOP khác nhau như thế nào. 

POP là gì? 

POP là viết tắt của cụm từ Procedure Oriented Programming, được hiểu là lập trình hướng cấu trúc hay lập trình hướng thủ tục. Nó được xem như một kỹ thuật lập trình truyền thống được phân thành nhiều chương trình con. 

Tại đây, mỗi chương trình còn được chia thêm nhiều lần để tiết kiệm thời gian thực hiện.

Một số tính năng nổi bật của POP là khả năng sử dụng tiếp cận top-down trong quá trình thiết kế, chỉ tập trung vào thuật toán, đa phần hàm sẽ sử dụng chung dữ liệu, dễ dàng chia thành nhiều chương trình nhỏ...

Ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc chủ yếu là C, Pascal...

Đặc biệt, nó sẽ quan tâm đến việc phát triển hàm hơn là dữ liệu, nên thường gây khó khăn trong quá trình kiểm soát.

POP và OOP khác nhau như thế nào?

OOP là gì?

OOP là viết tắt của cụm từ Object Oriented Programming, là lập trình công nghệ hướng đối tượng. Nó sở hữu khả năng đơn giản hóa quá trình xây dựng và bảo trì phần mềm, làm tăng năng suất hoạt động.

Vì chương trình được chia thành nhiều đối tượng, khả năng tương tác giữa chúng khá cao, đồng thời cũng tương thích với các thực thể trong cùng một bài toán.

OOP sở hữu nhiều tính chất lập trình cơ bản như tính đóng gói, tính đa hình, tính trừu tượng và tính kế thừa.

Ngoài ra, nó còn được xếp vào danh sách một trong những kỹ thuật dễ học, đơn giản, dễ mở và được bảo trì với năng suất lớn.

Một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến như Python, Ruby, Object-C, Java...

POP và OOP khác nhau như thế nào?

POP và OOP khác nhau như thế nào?

  • Định nghĩa: Nếu POP tập trung vào việc xây dựng hàm, thuật toán, thì OOP lại dành thời gian nhiều vào dữ liệu. 
  • Chương trình: POP có thể phân chương trình thành các hàm chuyên biệt, OOP lại chia thành đối tượng.
  • Khả năng truy cập: POP sẽ không phân modifier thành những Private, Default, Public, Protected, còn OOP thì ngược lại.
  • Thực thi: Nếu POP cho hàm chạy từng phần một, thì OOP sẽ để chúng chạy cùng một lúc.
  • Bảo mật: Nếu POP phải cần đến sự hỗ trợ của giới hạn truy cập dữ liệu, thì OOP hoàn toàn không.
  • Chỉnh sửa: Đối với POP sẽ rất khó chỉnh sửa, cập nhật đối tượng, nhưng OOP lại cho phép.
  • Điều khiển dữ liệu: Nếu POP cho dữ liệu truy cập vào hàm một cách dễ dàng, thì OOP sẽ giới hạn chúng, đồng thời phân chia thành nhiều nhóm nhỏ để tránh sự can thiệp từ bên ngoài.

POP và OOP khác nhau như thế nào?