ReactJS và React Native là gì?

ReactJS và React Native là gì?

Tuy cùng họ nhà React, nhưng ReactJS và React Native lại sở hữu cho mình những điểm đặc trưng riêng và phục vụ cho việc phát triển App Mobile.

React Native là gì?

React Native là gì?

React Native là một framework do tập đoàn nổi tiếng Facebook tạo ra với mục đích hướng đến phát triển ứng dụng di động chạy được trên cả nền tảng Android và iOS